ISO
14001

ISO
9001

ISO
13485

SLTIC

Flexibel legoproduktion till korrekt kostnad

SLT Industrial Components (SLT-IC) är en kontraktstillverkare som löser alla dina problem. Vi har sedan 1993 en egenägd produktionsanläggning i Litauen för legoproduktion. Anläggningen ligger i Birzai (12 mil söder om Riga) vilket gör det enkelt och snabbt både att transportera gods och för att komma och besöka oss. SLT-IC var ett av de första svenska företagen som började gör affärer i Litauen efter att landet blev självständigt. Vår långa erfarenhet av Baltikum gör att vi har ett brett nätverk med underleverantörer inom materialförsörjning, logistik och de processer vi inte själva utför. Detta sammantaget gör att vi kan ta på oss komplexa projekt där det ingår flera olika material och processer.

 

Vår produktion är indelade i två segment Industrial och Medical. På grund av de speciella krav som finns vid produktion av medicinteknisk utrustning är det viktigt att all personal och infrastruktur är anpassa till dessa krav. De tjänster och produkter vi kan utföra till våra kunder är montage och formsprutning av gummi.
Våra kunder återfinns ibland annat branscher såsom, fordonsindustri, produkter för skogsvård, möbelindustri, medicinteknik och livsmedelsindustri.

 

För mer information om vår produktion se MedicalMontage eller Gummi.