Medical.

Medical

SLT-IC har i över 20 år producerat produkter till medicinteknisk industri. Då kraven skiljer sig från industrikunder har vi avdelat denna produktion i ett eget segment. Vi är sedan 2014 certifierade enligt ISO13485.

VÅRT ERBJUDANDE

  • Montage av medicintekniska produkter i renrumsmiljö. Vi utför både manuellt montage och automatiskt/semi automatiskt montage.
  • SLT-IC kan med våra automationspartners ta fram den montageutrustning som behövs. Detta gör att kunden minskar sin investering, risk och det är även en avlastning för produktionsteknikerna som ofta är högt belastade.
  • SLT-IC kan validera produktionsprocesser och maskiner/utrustning.
  • SLT-IC erbjuder projektledning och arbetar efter projektrutiner vilket säkerställer att projekten levereras enligt kunds krav och önskemål samt att projekten levereras på utsatt tid.
  • SLT-IC är flexibla och lyhörda för kundernas önskemål och löser effektivt eventuella problem som uppstår under ett projekts genomförande.

LÄMPLIGA PRODUKTER 

Har du produkter som passar in på något av nedan kan vi med fördel ge dig en offert.

  • Produkter med hög andel manuellt arbete
  • Produkter där montaget är dyrt att hel-automatisera. En semiautomatisk lösning på SLT-IC ger en låg investering och ofta ett mycket konkurrenskraftigt pris.
  • Produkter där volymen är oklar vilket gör att man inte vet om automation är lönsam.
  • Produkter med stor säsongsvariation.
  • Produktion som tar stor lokalyta och därmed hindrar andra projekt.