Montage.

Montage

SLT Industrial Components gör allt från komplexa till enklare montage. De flesta kunder kräver omfattande dokumentation avseende spårbarhet och kvalitetskontroll. Som legoproducent är vi lyhörda inför våra kunder och anpassar oss till exakt den nivån som efterfrågas. Vår produktflora är bred både avseende material och de processer vi använder. Exempel på material material vi arbetar i är bland annat, polymerer, gummi, metall och elektriska komponenter. Bland våra processer återfinns bland annat, montage med produktspecifika fixturer, formsprutning av gummi och processer för att producera tunnplåtskomponenter.

Lämpliga produkter 

Har du produkter som passar in på något av nedan kan vi med fördel ge dig en offert.

  • Produkter med hög andel manuellt arbete
  • Produkter där montaget är dyrt att hel-automatisera. En semiautomatisk lösning på SLT-IC ger en låg investering och ofta ett mycket konkurrenskraftigt pris.
  • Produkter där volymen är oklar vilket gör att man inte vet om automation är lönsam.
  • Produkter med stor säsongsvariation.
  • Produktion som tar stor lokalyta och därmed hindrar andra projekt.

Kundnytta

Sänkt kostnad

Våra kunder sänker ofta sin kostnad med över 40 % genom att legoproducera hos oss.

Fast kostnad blir rörlig

Genom att lägga produktion hos SLT-IC görs en fast kostnad om till rörlig och våra kunder ökar därmed sin flexibilitet.

Volymsvängningar

Tack vare att vi är ca 150 medarbetare i Litauen kan vi hantera volymsvängningar, både i uppgång och nergång, på ett bättre sätt än om man har en egen mindre monteringsavdelning.

Korta ledtider

Vi hämtar och lämnar gods hos kund med egna bilar. Från att vi hämtar material hos leverantör till dess att vi levererar färdig produkt har vi normalt två veckors ledtid. Express leverans kan sättas in vid behov. Detta kan jämföras med ca 8 veckor från Asien.